فرم ثبت نام در کارگروه اکوسیستم نوآفرینی کشور در حوزه ICT شرکت کنندگان حقوقی

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* لطفا کلیه فایل های خود را داخل یک فایل Zip شده بارگزاری نمایید
*
*


* = ضروری