پرش به محتوای اصلی

پژوهش های منتهی به فناوری

1-پژوهش منتهی به محصول یا خدمت

«پژوهش منتهی به محصول یا خدمت» پژوهشی است که در خروجی این پژوهش محصول یا خدمت مشخصی در حوزه فاوا ارائه شده و این محصول یا خدمت در اختیار مشتریان قرار گرفته باشد. توجه به نیازهای کشور و یا برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف از یک سو و همچنین توجه به فضای بازار و گردش مالی در این طرح پژوهشی از دیگر سو، از اولویت­های سنجش طرح­های پیشنهادی به جشنواره فاوا خواهد بود.


2- توسعه بسترهای راهبردی یا هوشمند سازی در فاوا

توسعه فناوری از مرحله ایده تا تجاری سازی نیازمند گونه‌های مختلف محصولات پژوهشی و نوآورانه است. پژوهش های «توسعه بسترهای راهبردی یا هوشمند سازی در فاوا » در برگیرنده نتایج گسترده دانشی است که با عنایت به فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان داده ها، زنجیره های بلوکی و ... سبب ارتقا سطح هوشمندی در فناوری های ارایه کالا و خدمات به مشتریان شده یا بستر و سکویی (فناورانه یا قوانین و مقررات تسهیل گر برای حوزه فاوا) برای تسهیل فعالیت ذینفعان متعدد فراهم ساخته و در نهایت افزایش عملکرد زیست‌بوم کارآفرینی و توسعه کسب و کار حوزه فاوا را به همراه می آورد. با توجه به اهداف این جشنواره، در این گروه پژوهش­هایی در سطوح مختلف آمادگی فناوری اعم از بنیادی[1]، راهبردی[2]، کاربردی و توسعه­ای[3]  می توانند معرفی شوند که اثر خود را در هوشمند نمودن  فناوری، محصول و خدمات در بخش ها و صنایع مختلف حوزه فاوا گذاشته باشند و یا سکوها یا بسترهایی (فنی یا مقرراتی و راهبردی) را برای ایجاد کسب و کارهای جدید و یا سرویس ها و خدمات ایجاد کرده باشند. حوزه های کاربرد می­تواند ارتباطات مخابراتی یا اینترنتی، ساختمان و خانه هوشمند، کارخانه هوشمند، شهر هوشمند، سلامت هوشمند، حمل و نقل هوشمند و ...  و یا طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای توسعه کسب و کارهای پلتفرمی، تجارت الکترونیکی، فروشگاه های فروش کالا و خدمات آنلاین، به اشتراک گذاری دارایی، واسطه گری، کسب و کارهای حوزه فینتک و یا قوانین و مقررات گذاری برای توسعه فاوا و غیره باشد. فعالیت ارائه شده باید در یک فرآیند مشخص و قابل اندازه‌گیری در قالب سنجه هایی که در ادامه و در فرم­های مربوطه ارائه شده است،‌ قابل ارزیابی باشند و از بیان ایده‌های اولیه یا موارد صرفاً نظری اجتناب شود. مواردی قابل پذیرش است که راستی آزمایی شده باشد و قابل داوری مستدل بر اساس مستندات باشد.

لطفا جهت شرکت در محور پژوهش، با توجه به زیرمحور مربوطه فرم خام موردنظر را تکمیل نموده و سپس یک نسخه از مدارک و مستندات مربوطه (الکترونیکی یا چاپی) را به آدرس زیر ارسال نمایید.

تهران: انتهای خیابان كارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناروی اطلاعات، دفتر آموزش، همکاری­های علمی و بین المللی

کدپستی: 1439955471؛ تلفن: 84978133-021

 [1] منظور پروژه هایی با TRL 1-3 است که نوآوری آنها در ارایه مدل ها، چارچوبهای بدیع و نهایتا پیاده سازی در سطح پروتوتایپ می باشد.

[2] منظور پروژه هایی است که خروجی انها به تدوین اسناد راهبردی در سطح کلان و ملی، تدوین چارچوبها و الزامات حقوقی، قانونی و مقرراتی و یا تدوین برنامه منجر به اقدام شده است و در توسعه صنعت فاوا اثر گذار بوده است.

[3] منظور از پروژه های کاربردی و توسعه ای پروژه هایی با TRL  4  به بالاست که منجر به یک محصول سخت افزاری یا نرم افزاری یا ارائه خدمت شده است که از حیطه آزمایش گذشته و در فضای واقعی به کار گرفته شده یا توسعه یافته و تجاری سازی ان به صورت کامل انجام شده و بازار و مشتریان عمده دارد.

 

ثبت نام