پرش به محتوای اصلی

محور اثر بخشی در توسعه صنعت

توسعه کسب و کار با کارآفرینی از جانب کارآفرین (اشخاص، شرکتها، سازمانها) تلاش صنعتگران و حمایت و همکاری از جانب خریدار (مصرف کننده) شکل میگیرد.

کارآفرین با قبول ریسک به ایجاد چیزی نو و یا توسعه مفاهیم موجود می پردازد و با دقت و تمرکز روی فرصتها برای بهره برداری از آن استفاده می نماید.

شروط اساسی برای توسعه صنعت عبارتند از تولید فکر، نوآفرینی یا بهبود و توسعه کسب و کار به منظور ؛

         -  تولید یک محصول یا خدمت جدید

         -  بهبود شیوه تولید موجود

  -  ایجاد یک بازار جدید

          -  نوسازی یک صنعت

مبانی چنین رفتارهایی در جامعه ما فراوان یافت می شود اما چرا درحوزه ICT وضعیت کسب و کار چندان رضایتبخش نیست. عامل دیگری به غیر از کارآفرینی برای توسعه کسب و کار به ویژه برای حوزه ICT که بازار مصرف آن عمدتاً شرکتها و سازمانهای تخصصی هستند ضروری است. سازمانهای تخصصی مصرف کنند کالای ICT در کشور میبایستی از یکطرف آشنایی کامل با مشخصات فنی و استانداردها داشته و از طرف دیگر حامی جدی و منطقی محصولات و خدمات ساخت داخل باشند و خود را شیفته برندهای خارجی نکنند. صنعت و خدمات نوپای ICT کشور در حدی نیست که بدون مشارکت و همراهی سازمانهای مصرف کننده به توفیقات بزرگ نائل شود لذا همسویی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات از الزامات رونق و توسعه صنعت ICT  در کشور  می باشد.

توضیحات در مورد زیر محورهای اثر بخشی در توسعه صنعت:

1-    شرکتهای نوآور و خلاق اثر گذار:

شرایط و زمینه های متفاوتی برای بروز خلاقیت وجود دارد ، محرک خلاقیت عمدتاً عبارتند از:

-        فضای خلاق : سیستم مدیریت استعداد چهار عنصر دارد که شامل جذب استعدادها، حفظ استعدادها، اداره و مدیریت استعدادها ،کشف کردن استعدادها.

-        دادن وقت برای خلاقیت : وجود بخش یا واحد ویژه برای کارکنانی که شایستگی لازم را دارند.

-        برقراری سیستم پیشنهادها: یکی از روش های ترغیب خلاقیت ، برقراری سیستم دریافت پیشنهادهاست.

-        ایجاد واحد مخصوص خلاقیت: واحد تحقیق و توسعه گروه خاصی از کارکنان با خلاقیت و نوآوری هستند، اینگونه واحدهاوقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا ساختن محصول، فناوری می کنند. کسی که زندگی خلاق دارد ، احساس توانمندی را در خود پرورش می دهد، ناکامی ها را میپذیرد و نیروهایش را در راه تحقق اهدافی که دارد بسیج می کند.

2-    صنعتگران پیشتاز:

با توجه به وجود دانشکاه های صنعتی معتبر در کشور که دارای رشته های برق، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر میباشند و پژوهشکده های تخصصی و همچنین مراکز تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای صنعتی همواره شاهد دستیابی به فناوریهای جدید ICT در کشور هستیم ولی در عمل استفاده چندانی از آن نمی شود.

فاصله دانشگاه با صنعت میتواند یکی از دلایل آن باشد، نکته دیگر دانش صنعتی کردن فناوری است که ممکن است در برخی از صنایع وجود نداشته باشد و بحث بازارسازی و بازاریابی و جلب نظر مشتری نیز از جمله مواردی است که چندان به آن پرداخته نمی شود.

صنعتگر پیشتاز باعث می شود که یک فناوری تجاری می شود و وارد بازار با ثبات شود.

3-    مصرف کنندگان حامی محصول ایرانی

شرکت های اپراتوری ارتباطی و برخی از سازمانهای مصرف کننده تجهیزات و خدمات ICT با بررسی دقیق مشخصات محصولات و خدمات داخلی و مقایسه آن با مشخصات و استانداردهای خود تصمیم لازم را بر تأمین کالا و خدمات میگیرند.

اگر کالا و خدمات داخلی پاسخگوی نیاز آنها باشد با قبول مسئولیت اقدام به سفارش می کنند و اگر کمبودهایی در فناوری وجود داشته باشد با همکاری دو جانبه سعی بر رفع ایراد و ارتقای آن می نمایند.

در موارد لازم شرایط تست محیطی و میدانی را برای تأمین کننده داخلی فراهم و از دادن اطلاعات و نتایج تجارب خود دریغ نمی نمایند.

این رویکرد باعث استفاده هر چه بیشتر از کالا و خدمات داخلی می گردد.

مصرف کننده حامی محصول داخلی بر اساس میزان تعامل با عرضه کننده تعیین می شود.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره همراه 09126087890 تماس حاصل فرمایید.

شاخص ارزیابی طرح برای زیر محور «شرکت های خلاق و نوآور اثر گذار»

شاخص ارزیابی                                                           امتیاز

1-     وجود نیروها و فضای خلاقیت در شرکت                     10

2-     وجود سیستم ارزیابی خلاقیت و نوآوری در شرکت          10

3-     اداره و مدیریت استعدادها و حفظ آن                          10

4-     وجود سیستم پیشنهادات پویا                                   10

5-     نمونه موفق خلاقیت و نوآوری                                   20

6-     نمونه کاربردی شدن افکار نو                                     20

7-     میزان اثر گذاری افکار نو در شرکت در توسعه صنعت       20

جمع                                                                     100

شاخص ارزیابی طرح برای زیر محور های «صنعتگران پیشتاز»

                              

شاخص ارزیابی                                                            امتیاز

1-مطالعات انجام شده در مورد اندازه بازار                              10

2- اهمیت استراتژیک یا اقتصادی طرح                                20

3-تأثیر طرح در کاهش وابستگی از منابع محدود خارجی          15

4-میزان بومی بودن طرح                                                 15

5-نقش این طرح در توسعه ICT                                      15

6-میزان رقابت پذیری و احتمال حضور در بازارهای بین المللی  10

7- میزان پیچیدگی طرح                                                15

جمع                                                                       100

شاخص ارزیابی طرح برای زیرمحور «مصرف کنندگان حامی محصول ایرانی»

شاخص ارزیابی                                                                امتیاز 

1-    روش های آشنایی و بررسی توانمندیهای داخلی                10

 2-    روشهای اعلام نیازمندیها و تقاضا                                  15                      

3-    میزان تعامل با منابغ داخلی برای ارتقای توانمندی            15                      

4- ایجاد سهولت برای آزمایشات طرح های تحقیق شده          15

 5- شرایط ویژه در انعقاد قرارداد با طراحان داخلی                 15

 6-  ارزش استراتژیک محصول/ محصولات خریداری شده         15

 7-  میزان کاهش وابستگی از منابع محدود خارجی                15                         جمع                                                                   100

 

ثبت نام