پرش به محتوای اصلی

محور اکوسیستم نوآفرینی کشور در حوزه ICT

برای ایجاد و توسعه یک اکوسیستم توانمند نوآفرینی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش دولت به عنوان بازوی حمایتی از بازیگران این حوزه همواره مورد توجه بوده است. هم اکنون همزمان با برگزاری نهمین جشنواره فاوا جهت معرفی و تشویق برترین های حوزه مذکور محور و زیرمحورهای زیر در نظر گرفته شده است:

اکوسیستم نوآفرینی کشور در حوزه ارتیاطات و فناوری اطلاعات

استارت آپ (کسب و کار نوپای) برتر

شتابدهنده برتر

صندوق سرمایه گذاری جسورانه برتر

پلتفرم (کسب و کار پلتفرمی) برتر

لطفا بر اساس تقاضای خود فقط یکی از فرم های خام ثبت نام را تکمیل و ارسال فرمایید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 88115374 تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت نام