پرش به محتوای اصلی

احتراما باستحضار می‌رساند اداره‌کل توسعه کسب ‌و‌کارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران فعالیت خود در نهمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در یک محور شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و در چهار زیر محور ذیل را پیشنهاد می‌نماید.

1- شرکت‌ها و استارتاپ‌های سنجشی (از تصاویر سطح زمین که با دقت‌های مختلف توسط ماهواره‌های سنجشی تهیه می‌شوند، استفاده می‌نماید. این شرکت‌ها و استارتاپ‌ها با پردازش تصاویر ماهواره‌ای دریافتی، به پایش در حوزه‌های مختلفی اعم از کشاورزی، محیط‌زیست، جنگلداری، هواشناسی، راه و ‌شهرسازی، مدیریت بحران، انرژی، پایش تغیرات، معادن‌و ... می‌پردازد. )

2-    شرکت‌ها و استارتاپ‌های مخابراتی (از پهنای باند مخابراتی تامین شده توسط ماهواره‌های مخابراتی استفاده می‌نماید که شامل اپراتورهای حوزه‌های پهن‌باند، تلفن، تلویزیون، اینترنت، اینترنت اشیا، حمل‌و‌نقل و ... )

3-    شرکت‌ها و استارتاپ‌های مکان پایه استفاده کننده از سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای (سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای و زیرساخت‌ها، سیستم‌های مکمل و ترکیبی، تجهیزات و سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارزش افزوده با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ناوبری)

4-    شرکت‌ها و استارتاپ‌های تولید کننده فناوری فضایی و یا سرریزهای فناوری فضایی (تحقیق، طراحی، ساخت و تولید فناوری‌های فضایی در سطح سیستم و زیر سیستم و یا سرریزهای آن.)

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره تماس 23342 داخلی 190 تماس حاصل فرمایید.

5-   پژوهش های حوزه فضایی ( اطلاعات طبق فرم خام پژوهشگاه فضایی ارسال گردد).

اداره راهبری پروژه های پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران، متولی زیر محور "پژوهش های حوزه فضایی" این دوره از جشنواره فاوا است. پژوهش های حوزه فضایی پژوهشی شامل پژوهش هایی در حوزه های اصلی ذیل میباشد:

-       فناوری و طراحی سامانه ‏ها و زیرسامانه‏ های فضایی (طراحی زیرسیستم‏های فضاپیما شامل: کنترل وضعیت، سازه، مکانیزم، کنترل حرارت، پیشرانش، مخابرات، توان الکتریکی، نرم ‏افزار، پردازش داده و محموله)

-        علوم و اکتشافات فضایی

-        مخابرات فضایی و ایستگاه‏های زمینی

-        سنجش از دور

-        فناوری، کاربرد و خدمات فضا پایه

-        اقتصاد، حقوق و دیپلماسی فضایی

-        راهبرد و مدیریت پروژه‏ های فضایی

-        سایر زمینه‏ های مرتبط با علوم و فناوری فضایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 63192721 (خانم عابدی) تماس حاصل فرمایید.

آدرس پست الکترونیک

Research@isrc.ac.ir

 

ملاک‌های ارزیابی شرکت‌ها و استارتاپ‌های سنجشی

 ملاک     امتیاز
پروژه‌های سنجشی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور(احصای نیاز)  
15
جذب سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاری در طرح دیگر (معرفی‌نامه از سرمایه‌گذار، تفاهم‌نامه یا قرارداد)  10
میزان فروش محصول در یکسال اخیر و روند رشد آن نسبت به سال‌های گذشته (اظهار‌نامه  مالیاتی)
 15
جذب پرسنل در یکسال اخیر  (لیست بیمه) 10
متناسب بودن رشته تحصیلی کارکنان با نوع فعالیت شرکت یا استارتاپ (خود‌اظهاری)  10
مزیت خدمت و یا محصول نسبت به نمونه‌های داخلی و یا خارجی (خود‌اظهاری)  10
داشتن قرارداد موفق سابق و یا قرارداد در حال اجرا (قرارداد) 15
 هزینه اولیه راه‌اندازی و مدت زمان بازگشت سرمایه (خود‌اظهاری)  10
 حضور در مجامع بین‌المللی (گواهینامه، خود‌اظهاری)  5
  مجموع   
 100

 

ملاک‌های ارزیابی شرکت‌ها و استارتاپ‌های مخابرات ماهواره‌ای

 ملاک     امتیاز
پروژه‌های مخابراتی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور (احصای نیاز)   15
مجوزها و گواهینامه‌های اخذ شده  (ارسال کپی گواهینامه و مجوز) 5
جذب سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاری در طرح دیگر (معرفی نامه از سرمایه گذار، تفاهم نامه یا قرارداد)  10
میزان فروش محصول در یکسال اخیر و روند رشد آن نسبت به سال‌های گذشته (اظهار‌نامه  مالیاتی) 15
جذب پرسنل در یکسال اخیر  (لیست بیمه)  10
متناسب بودن رشته تحصیلی کارکنان با نوع فعالیت شرکت یا استارتاپ (خود‌اظهاری)  10
مزیت خدمت و یا محصول نسبت به نمونه‌های داخلی و یا خارجی (خود‌اظهاری) 10
داشتن قرارداد موفق سابق و یا قرارداد در حال اجرا (قرارداد)  10
 هزینه اولیه راه‌اندازی و مدت زمان بازگشت سرمایه (خود‌اظهاری) 10
 حضور در مجامع بین‌المللی (گواهینامه، خود‌اظهاری) 5
  مجموع   
 100
 

ملاک‌های ارزیابی شرکت‌ها و استارتاپ‌های مکان پایه استفاده کننده از سیستم موقعیت یابی ماهواره‌ای

 ملاک     امتیاز
پروژه‌های مکان‌یابی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور   (احصای نیاز)  
15
جذب سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاری در طرح دیگر (معرفی نامه از سرمایه گذار، تفاهم نامه یا قرارداد)
10
میزان فروش محصول در یکسال اخیر و روند رشد آن نسبت به سال‌های گذشته (اظهار‌نامه  مالیاتی) 15
جذب پرسنل در یکسال اخیر (لیست بیمه) 10
متناسب بودن رشته تحصیلی کارکنان با نوع فعالیت شرکت یا استارتاپ (خود‌اظهاری)
10
مزیت خدمت و یا محصول نسبت به نمونه‌های داخلی و یا خارجی (خود‌اظهاری)
 10
داشتن قرارداد موفق سابق و یا قرارداد در حال اجرا (قرارداد)
15
هزینه اولیه راه‌اندازی و مدت زمان بازگشت سرمایه (خود‌اظهاری)
10
 حضور در مجامع بین‌المللی(گواهینامه، خود‌اظهاری)  5
 مجموع 100

ملاک‌های ارزیابی شرکت‌ها و استارتاپ‌های تولید کننده فناوری فضایی

  ملاک 
 امتیاز
پروژه‌های فناوری فضایی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور(احصای نیاز)  
 15
جذب سرمایه‌گذار و یا سرمایه‌گذاری در طرح دیگر (معرفی نامه از سرمایه گذار، تفاهم نامه یا قرارداد)  10
مزیت خدمت و یا محصول نسبت به نمونه‌های داخلی و یا خارجی(خود‌اظهاری)  10
میزان فروش محصول در یکسال اخیر و روند رشد آن نسبت به سال‌های گذشته(اظهار‌نامه  مالیاتی) 15
بومی بودن محصول(خود‌اظهاری) 10
جذب پرسنل در یکسال اخیر (لیست بیمه) 10
میزان استفاده از نیروهای انسانی متخصص و دانشگاهی و یا متناسب بودن رشته تحصیلی کارکنان با نوع فعالیت شرکت یا استارتاپ (خود‌اظهاری)  5
هزینه اولیه راه‌اندازی و مدت زمان بازگشت سرمایه (خود‌اظهاری)  10
 پیچیدگی و فناورانه بودن طرح (خود‌اظهاری)  10
 حضور در مجامع بین‌المللی(گواهینامه، خود‌اظهاری)  5
مجموع  
 100

ملاک‌های ارزیابی پژوهش های حوزه فضایی

  • علمی-پژوهشی
  ملاک 
 امتیاز
Scopus /ISI مقالات
 35
مقالات علمی-پژوهشی/ علمی-ترویجی  15
مقالات کنفرانس بین المللی/ ملی  10
کتاب 30
تدوین دانش فنی (گزارش علمی-فنی، تدوین استاندارد،دستورالعمل) 10
مجموع  
 100

  

 

  • نوآوری-فناوری

  ملاک 
 امتیاز
میزان نو بودن موضوع پژوهش
 15
میزان نو بودن حوزه فناوری  15
قابلیت تولید و بهره وری 30
ثبت اختراعات 40
مجموع  
 100

 

  • ارزش اقتصادی- اجتماعی

 

  ملاک 
 امتیاز
ایجاد اشتغال مولد
 25
صرفه جویی ارزی  20
امکان صادرات  20
رفع مشکلات بهداشتی، درمانی، زیست محیطی و غیره 10
قابلیت (جذابیت) سرمایه گذار ی 25
مجموع  
 100

  • مدیریتی

  ملاک 
 امتیاز
تناسب بودجه با نتایج طرح
 20
تناسب زمان با نتایج طرح  20
تناسب نیروی انسانی با نتایج طرح  20
تیمسازی و ترکیب نیرو انسانی (تعداد، سطح تحصیلات،تخصص مرتبط با موضوع طرح) 20
کیفیت انجام طرح 20
مجموع  
 100

امتیاز طرح= (مجموع امتیاز علمی-پژوهشی× 0.4) + (مجموع امتیاز ارزش اقتصادی- اجتماعی × 0.25) + (مجموع امتیاز نوآوری- فناوری × 0.2) + (مجموع امتیاز مدیریتی × 0.15)

ثبت نام