بازدید کننده گرامی به اطلاع می رساند که مهلت شرکت در جشنواره ملی ارتباطات وفناوری اطلاعات به پایان رسیده است.